Harkel Wassinkweg 1
7107 AW Winterswijk Kotten
Telefoon (0543) 53 26 58
Email info@riemkewissemakelaardij.nl

AVG Verklaring

Wie zijn we

Deze verklaring is van toepassing op alle door Riemke Wisse Makelaardij geleverde producten en diensten. Riemke Wisse Makelaardij, gevestigd te Winterswijk Kotten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres
Riemke Wisse Makelaardij
Harkel Wassinkweg 1
7107 AW Winterswijk Kotten
E info@riemkewissemakelaardij.nl
I www.riemkewissemakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Riemke Wisse Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Riemke Wisse Makelaardij van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Riemke Wisse Makelaardij in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
– Voorletters en achternaam
– Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mailadres

Verwerkt Riemke Wisse Makelaardij ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, Riemke Wisse Makelaardij verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Contactformulier
Uw contactinformatie gebruiken wij alleen om u terug te bellen of te mailen als antwoord op uw gestelde vraag.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Riemke Wisse Makelaardij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Riemke Wisse Makelaardij zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Riemke Wisse Makelaardij zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Riemke Wisse Makelaardij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Riemke Wisse Makelaardij gebruikt technische, functionele en analytics cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Riemke Wisse Makelaardij u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@riemkewissemakelaardij.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@riemkewissemakelaardij.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 30 mei 2018 | Riemke Wisse Makelaardij

Riemke Wisse Makelaardij ©   |  AVG Verklaring  |  Privacy